Andrey-Smolyakov-movies
Andrey Smolyakov
1958-11-24
Podolsk, Russia

Andrey Smolyakov was born on November 24, 1958 in Podolsk, Moskovskaya oblast, RSFSR, USSR as Andrey Igorevich Smolyakov. He is an actor, known for Stalingrad(2013), Vysotskiy. Spasibo, chto zhivoy (2011) and Viy (2014).


Movies With Andrey Smolyakov Cast

Motherland

Motherland